//////

ZWRÓCENIE UWAGI

Zwracali oni. uwagę na fakt, że muzyka odległych czasów, obca ducho­wi filmu, nie może mieć miejsca w kinematografii. Chociaż muzyka klasyczna lub romantyczna niekiedy może rytmicznie czy nastrojowo „zgadzać się”-z obrazem, jednak jest ona wy­razem innego sposobu widzenia, odczuwania i odzwierciedla­nia świata niż ten, za pomocą którego wypowiada się współ­czesny twórca filmowy. Twierdzenie to, w istocie słuszne, odnosi się jednak niemal do całej muzyki filmowej, która w stosunku do autonomicznej twórczości muzycznej spóźniona jest co najmniej o pięćdzie­siąt lat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *