//////

ZROZUMIENIE BADANIA

Należy jednak zaakcen­tować jedno: tak rozumiane badania przy pomocy ankiet nie są bynaj­mniej jedynym źródłem przeprowadzonych tu badań i obserwacji. Po­przedza je stosunkowo obfity materiał z zakresu obiektywnej działal­ności zinstytucjonalizowanej, ankiety natomiast zostały dobrane w taki sposób, by mogły odpowiedzieć na szereg pytań, których nie wyjaśnia (przynajmniej w takim zakresie) materiał zawarty w rozdziałach po­przednich.Książka popularnonaukowa jest wytworem o zdecydowanej funkcji społecznej, gdyż wyrasta ze społecznych osiągnięć człowieka i z kolei służyć ma ludzkiej społeczności. W tej dziedzinie znaczenie i rola świa­domości ludzkiej są zdecydowanie ważne. Ponieważ każda książka, zwła­szcza zaś książka popularnonaukowa, przez swą konstrukcję, ukształto­wanie zawartości i funkcję nastawiona jest na określone oddziaływanie w szerokich kręgach odbiorców, wydaje się rzeczą słuszną rozpocząć badania ankietowe właśnie od jej twórcy, od zrekonstruowania jego sta­nów świadomości oraz od wyciągnięcia wniosków z jego opinii na temat spraw związanych ze społecznym istnieniem i oddziaływaniem literatury popularnonaukowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *