//////

ZNAJOMOŚCI PRZEDMIOTU

Oczywiście tej znajomości przed­miotu musi w pracy popularyzatorskiej towarzyszyć umiejętność prze­kazywania, znajomość środków służących do przekładania Skompliko­wanych treści naukowych na język zrozumiały dla niespecjalistów. I tej sprawie wypadnie poświęcić później nieco uwagi. Wymienionym w poprzednim rozdziale typom popularyzacji odpo­wiadają właściwe im książki. Oto próba takiej konfrontacji:popularyzacja jako formowanie, nauczanie i kształcenie — pod­ręcznik, wstęp, „zarys”;popularyzacja jako podstawowe zorientowanie w określonej dzie­dzinie wiedzy za pomocą wybranej metody ujęcia rzeczywistości — książka popularnonaukowa w ścisłym tego słowa znaczeniu;popularyzacja w najwyższym tego słowa znaczeniu, czyli udo­stępnianie nowej dziedziny wiedzy w stopniu specjalistycznym — praca ściśle naukowa, będąca novum na określonym obszarze odbioru facho­wego (popularyzacja w sensie szczególnym, w znaczeniu raczej prze­nośnym).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *