//////

ZDOLNOŚĆ PEŁNIENIA FUNKCJI

Tymczasem zdolność do pełnienia różnoro­dnych funkcji jest absolutnie niezależna od rodzaju i charak­teru muzyki lub, inaczej, posiada ją wszelka muzyka, byle pozostawała ona w kręgu nawyków słuchowych odbiorcy kino­wego. 0 funkcji muzyki decyduje bowiem najczęściej nie jej związek z obrazem na danym, aktualnie przebiegającym przed naszymi oczami odcinku, lecz rola, jaką odgrywa w kontekście całego dzieła, stosunek do akcji dramatycznej. Czy widz zdolny byłby zrozumieć, oglądając fragment bitwy na lodzie z Aleksandra Newskiego, kontrapunktyczny efekt rozbrzmiewającego na tle paniki w obozie niemieckim rosyj­skiego motywu zwycięstwa, gdyby nie był poinformowany, co motyw ten oznacza?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *