//////

WZGLĄD NA POCHODZENIE

Ze względu na swe pochodzenie — i to możemy wyczytać z ze­stawienia — książki popularnonaukowe mają charakter nie tylko -naro­dowy, ale i międzynarodowy (prace tłumaczone z języków obcych). Nie miejsce tu na analizę tzw. „socjologii przekładu”, wszakże warto pod­kreślić, iż tłumaczenia literatury pięknej dokonywane bywają w od­miennym klimacie kulturalnym niż przekłady książek naukowych czy też popularnonaukowych. Można zaryzykować pozornie paradoksalne twierdzenie, że przekład arcydzieła literatury (nie utworu o znaczeniu niejako „sezonowym”) i tłumaczenie pracy popularnonaukowej doko­nują się na analogicznym piętrze kultury.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *