//////

WYPOWIEDZI POJEDYNCZYCH PRZEDSTAWICIELI

Oczywiście, wypowiedzi pojedynczych przedstawicieli niektó­rych dziedzin wiedzy nie mogą uchodzić za całkowicie miarodajne. Można założyć, grupując prelegentów według zawodów liczniej re­prezentowanych w ankiecie, że największą grupę stwierdzającą braki w lteraturze popularnonaukowej stanowią nauczyciele, a w dalszej ko- lejnosci prawnicy i lekarze. Oni też wypowiedzieli śę najliczniej w dal­szym punkcie omawiającym książki popularnonaukowe zalecane słucha- czom do przeczytania jako lektura uzupełniająca.Na 61 nauczycieli — dwóch nie ‚odpowiedziało na pytanie, 35 dało odpowiedź pozytywną, wyrażającą się w sformułowaniach: „zadowala­jąca’, „forma i wyposażenie dobre”, „nie wymaga zmian”, „nie ma za­strzeżeń” itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *