//////

WYMIENIONE PRZYKŁADY

Wymienione przykłady wyraźnie wskazują na fakt, że w sce­nach, w których obraz wymaga współdziałania muzyki, osta­teczny efekt wyrazowy jest wynikiem zestawienia obu współ­czynników, z których jeden może mieć dominujący charakter, ale w pełni jednoznaczny staje się dopiero w połączeniu z dru­gim. Oczywiście sytuacje dramatyczne z Diabla wcielonego mają jakiś sens anegdotyczny i wyrazowy sam w sobie, ale zależnie od muzyki sens ten może ulec zmianie albo nabrać innego odcienia emocjonalnego. Wyraz sceny jest więc funkcją mon­tażu z tym, że większą rolę niż w wypadku montażu obrazo­wego odgrywa tu intelektualny moment informacji.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *