//////

WYKŁADY UNIWERSYTETÓW

Helena Radlińska tak ujmuje zadania bibliotek i bibliotekarzy: „Bi­bliotekarz powinien spożytkować wszystkie możliwości zbliżania książki do warsztatów życia. Pójdzie więc w swej pracy tymi samymi drogami, którymi kroczą rozliczne poczynania kulturalne. Zainteresuje się wy­kładami uniwersytetów powszechnych, treścią nauczania na kursach dla dorosłych, zajęciami rozrywkowymi świetlic i domów społecznych, programami teatrów, kin i koncertów, potrzebami sportu. Zapozna się z zainteresowaniami zawodowców, z aktualnymi sprawami gospodar­czymi i wychowawczymi, z hasłami walk i dążeń ideowych. Wszędzie wprowadzi książkę dobraną wedle rozpoznanych potrzeb”. Z ankiet, które będą omawiane dalej, wynika, że z tych pięknych i wzniosłych zadań oraz powinności popularyzatorskich, które H. Radlińska przy­pisywała bibliotekarzowi w jego działalności upowszechniania wiedzy, zostaje często tylko „wystawka nowości” jako jedna z podstawowych form popularyzacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *