//////

WYJŚCIE Z SYTUACJI

Wyjściem z sytuacji jest wówczas sięgnięcie do muzyki kla­sycznej lub jeszcze’dawniejszej, ale wyłącznie takiej, której język nie kojarzy się widzowi z nawykowym nadawaniem mu określonych treściowych znaczeń. Dla dzisiejszego, muzycznie niewykształconego widza twórczość Vivaldiego, Haydna cży Mozarta jest wyrazowo neutralna. Ten właśnie fakt wykorzy­stują niektórzy twórcy, jak Bresson, czy w sposób programo­wy przede wszystkim Renoir. Dzieła Bressona, Renoira oraz ich naśladowców są programowo zimne, a więc wymagają mu­zyki, która nie mogłaby pełnić roli emocjonalnego komenta­rza dla widza.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *