//////

WYBÓR DZIEDZIN WIEDZY

Pierwsze z zasadniczych pytań ankiety brzmiało: „Jakie dziedziny wiedzy najbardziej p. interesują?” — Było to pytanie bardzo istotne, gdyż pozwalało ujawnić sfery zainteresowań i kierunki, w jakich idzie lub też, może iść samokształcenie ankietowanych, których opinie mogą być poza tym w jakiś sposób reprezentatywne dla środowiska.Wybór dziedzin wiedzy uwarunkowany był dwoma czynnikami: dą­żeniem do uzupełnienia i podwyższenia własnych kwalifikacji zawodo­wych oraz chęcią uzyskania pewnej sumy wiedzy ogólnej, rozszerzenia swej wiedzy o świecie, m. in. również zdobycia wiadomości praktycz­nych, potrzebnych każdemu człowiekowi. Bardzo pouczające jest zesta­wienie w tym względzie rubryki określającej zawód z odpowiedziami dotyczącymi preferowanych dziedzin wiedzy. Współzależność między tymi członami ankiety jest szczególnie wyraźna na terenie wsi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *