//////

WSKAZANIE CECH

Te cechy można wskazać w wielu cytowanych tu pozycjach (np. w pracach Załuskiego, Cerama czy też w poszczególnych tomikach „Omegi” poświęco­nych przede wszystkim wybranym zagadnieniom z zakresu nauk ścis­łych, jak również, w nieco inny sposób — przez dobór faktów o cha­rakterze niemal sensacji historycznej, np. u Turlejskiej). Jest to dowo­dem, iż właściwe ukształtowanie zawartości książki decyduje o tym, czy zdoła ona w należyty sposób spełnić swoją rolę i trafić do czytelnika, porwać go, nauczyć i ukształtować jego świadomość.Poza tymi trzema aspektami warto spojrzeć na cytowany wykaz jeszcze pod innymi względami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *