//////

WAŻNY ODBIORCA

Ważnym odbiorcą upowszechniania wiedzy jest młodzież, która ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki. Oprócz wymienionych grup słuchaczy organizatorzy masowego ruchu upowszechniania wiedzy sta­rają się objąć swym działaniem również te koła inteligencji z wyższym wykształceniem, które pragną śledzić aktualny postęp nauki, a przede wszystkim wzbogacić swą wiedzę ogólną poza własną specjalnością fa­chową Na przykładzie olbrzymiego rozwoju współczesnej fizyki, biologii techniki czy też nauk humanistycznych widać wyraźnie, jak zdobyte przez specjalistę wiadomości — jeżeli chce on nadążać za tym co w jego specjalności nowe – muszą być stale uzupełniane, poszerzane i wzajemnie wymieniane przez kontakty z przedstawicielami innych zie zin wiedzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *