//////

WALORY TECHNICZNE

Walory praktyczne mają wypowiedzi autorów dotyczące oceny tema­tów opracowywanych w aktualnie istniejącej literaturze popularyza­cyjnej (wiele zagadnień zaniedbanych), wysokości nakładów (średnie najlepsze przy ruchliwej polityce wznowień), wyposażenia typografi­cznego (konieczność nieustannego podnoszenia poziomu edytorsko-technicznego), danych porównawczych w stosunku do analogicznego stanu za granicą. Na podkreślenie zasługuje zagadnienie korelacji dwu róż­nych planów: upowszechniania wiedzy za pośrednictwem druku i — środków audiowizualnych.Ankietę autora, z racji różnorodności i zasięgu problemowego od­powiedzi, uznać należy za najgruntowniejszą i najbardziej użyteczną w kształtowaniu podstaw do badań nad czytelnictwem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *