//////

W OSTATNICH LATACH

W ostatnich dwu latach kierunek działalności odczytowej i jej tematyka w dużym stopniu ustalane były przez zamawiających, zgod­nie z ich potrzebami, stąd też rola TWP sprowadzała się niejednokrot­nie do wypełniania zamówionej tematyki odpowiednimi treściami i ewen­tualnej pomocy w programowaniu działalności.Poglądowość odczytów w stosunku do rozmiarów działalności od­czytowej należałoby uznać za niewystarczającą i należącą na pewno do najsłabszych punktów działalności merytorycznej. Zagadnieniu sto­sowania metod poglądowych na odczytach w omawianym okresie po­święcono stosunkowo mniej uwagi, dopiero w ostatnich czasach zorgani­zowano specjalną naradę w tej sprawie. Hamującym czynnikiem jest również słabe wyposażenie Zarządu Wojewódzkiego w środki tech­niczne, które wzmogłyby poglądowość wygłaszanych -odczytów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *