//////

W OPARCIU O DOKUMENT

W oparciu o ten dokument ZG TWP przygotował zestawy tema­tyczne obejmujące 21 kierunków nauczania w opracowaniu specjalistów z poszczególnych dziedzin: 1) astronomia i astronautyka, 2) wiedza o   teatrze, 3) nauka o ziemi, 4) fizyka, chemia, technika, 5) wiedza o   literaturze, 6) rozmowy o wychowaniu, 7) rolnictwo, 8) historia sztuki ) praktyczna wiedza rolnicza, 10) dwudziestolecie Polski Ludowej’) miasto, 12) film, 13) medycyna, 14) wychowanie w rodzinie, 15) bio­logia, 16) jak powstała Polaka, 17) wybrane zagadnienia z socjologii,Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego TWP..,18) wybrane zagadnienia z ekonomii politycznej, 19) psychologia ogólna, 20) prawo, 21) militaria. Działy te zoistały opracowane przez takich specjalistów i uczonych, jak prof. E. Rybka, prof. J. Hurwic, prof. Z. Li­bera, prof. A. Makarewicz, prof. E. Passendorfer.„Biuletyn Kwartalny Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnei” 1961 nr 1.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *