//////

W MIARĘ ZWIĘKSZANIA POTRZEB

Stwierdzić należy, że w miarę zwiększania się kulturalnych potrzeb i intelektualnych zainteresowań stale wzrasta rzesza potencjalnych odbiorców, która przewyższa znacznie liczbę uczących się w szkołach dla dorosłych. Niestety, szczupłość kadr i środ­ków działających w tym kierunku towarzystw i instytucji nie pozwala na objęcie wszystkich swoim oddziaływaniem. Wynika stąd konieczność dokonania wyboru i skoncentrowania działalności na wybranych i okreś­lonych odcinkach. Ważnym terenm działalności jest wieś, gdzie znajdują się ludzie o    pełnym lub niepełnym wykształceniu podstawowym, którzy w naj­bliższym czasie nie zamierzają bądź też nie mają możliwości podnosić swoich kwalifikacji w szkołach dla pracujących.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *