//////

W KRĘGU LITERATURY POPULARNONAUKOWEJ

Zarząd Wojewódzki TWP podkreśla, że właśnie członkom-prelegen- tom w Okresie bujnego rozwoju wszystkich gałęzi i techniki powierza się wielkie zadanie rozszerzania horyzontów myślowych człowieka, nie tylko poprzez zwiększenie zasobu wiadomości związanych ze specjal­nością w jakiejś określonej dziedzinie, ale bardziej jeszcze poprzez ogólne spojrzenie na zagadnienie dnia dzisiejszego.„Nikt nie może się tłumaczyć nieznajomością prawa. W połowie XX wieku nikt nie może się tłumaczyć nieznajomością nauki” — tak rozpoczyna swój artykuł o popularyzacji nauki R. Calder *, pisząc dalej: „Ogół społeczeństwa utrzymywany w nieświadomości spowodowanej niedostateczną informacją obserwuje naukę z pewnego rodzaju zabo­bonną obawą, a brak informacji o nauce stwarza w stosunku do niej ze strony ludzi postawę nieufności, a nawet bojaźni”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *