//////

W DZIALE POPULARNONAUKOWYM

W Polsce wiele książek w dziale popularnonaukowym do r. 1956! nosiło chrakter propagandowy; podporządkowane tylko temu celowi, dostarczały informacji niekompletnych, a niejednokrotnie przemilczały nawet osiągnięcia i wyniki w nauce światowej. Po r. 1957 sytuacja zmieniła się w sposób zasadniczy. Ilość książek popularnonaukowych wydatnie wzrosła, zaś tematyka ich wzbogaciła się o kierunki dotych­czas prawie pomijane, jak np. psychologia i socjologia. Zwiększyła się liczba przekładów z języków obcych, powstały nowe, przemyślane i na właściwym poziomie edytorskim wydawane serie (około 255), w których poszczególne dziedziny wiedzy są reprezentowane .Ludzie i Obyczaje, Myśli Srebrne i Złote oraz inne. Również interesu­jące są, przedstawione przez Marię Czarnowską, ilości książek popu­larnych według treści w odsetkach ogółu tytułów

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *