//////

W CIĄGU LAT

W 1898 roku po­wstało Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Galicji, w 1905 roku Uniwersytet dla Wszystkich w Warszawie. W latach 1915-1924 działał w Warszawie Uniwersytet Ludowy. Po wojnie nastąpił duży rozwój tych placówek. Występują one przeważnie pod nazwą uniwersytetów powszechnych i są prowadzone w pierwszym rzędzie przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, które uważa ich dzia­łalność, obok akcji odczytowej, za najważniejszą formę pracy oświato­wej wśród dorosłych. W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały wzrost liczby tych pla­cówek w województwie, a w ślad za tym zwiększa się ilość słuchaczy. Następują również pozytywne zmiany jakościowe zarówno pod wzglę­dem organizacyjnym, jak i programowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *