//////

W BIBLIOTEKACH MIEJSKICH

W bibliotekach miejskich stopień zainteresowań technicznych u mężczyzn też jest wysoki — 51 ankiet, w osiedlowych bibliotekach publicznych — 5, w bibliotekach związkowych — 9. Innymi męskimi specjalnościami są nauki ścisłe (matematyka-fizyka-chemia); tu stosu­nek kobiet do mężczyzn na podstawie materiału ankietowego przed­stawia się następująco: GBP — 1:11; MBP — 1:21; OBP — brak danych; BZ — 0:1. Ponieważ dla celów roboczych zsumowaliśmy tu trzy dziedziny nauk ścisłych, warto jeszcze podkreślić, że niektóre z nich z kolei są traktowane wybitnie jako męskie — tak więc miejskie biblioteki publiczne nie rejestrują zainteresowań kobiet dla chemii, fizyki, stosunek kobiet do mężczyzn wynosi odpowiednio 0:7, 0:9, a w matematyce 1:5. Astronomią oraz podróżami kosmicznymi inte­resuje się jedynie 1 kobieta w ankietach GBP, a więc stosunek wynosi 1:12, w ankietach MBP — 0:8, w OBP i BZ — 0:1.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *