//////

UWAŻNY CZYTELNIK

Uważny czytelnik katalogów wydawniczych i bibliotecznych stwier­dzić może, że znaczna liczba wydawnictw polskich corocznie zamieszcza w swych planach tytuły popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, przeznaczone dla odbiorców o bardzo zróżnicowanych stopniach ogól­nego i fachowego przygotowania. Szybkość, z jaką tytuły te znikają z półek księgarskich, najlepiej świadczy o ich poezytności, a tym samym o  stopniu ich oddziaływania. W odniesieniu do badań przedstawionych w tej pracy, jak to wykazaliśmy, szczególne znaczenie posiada opinia tych, którzy bezpośrednio doświadczają oddziaływania książek tego ro­dzaju, mianowicie: autorów, czytelników, bibliotekarzy i prelegentów. Ci ostatni zwłaszcza, praktycznie uprawiający działalność popularyza­torską, mogą być uznani za szczególnie uprawnionych do wydawania sądów o poznawczych walorach popularyzacyjnych książek dotyczących ich specjalności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *