//////

UMIEJĘTNE POPULARYZOWANIE

Widać stąd, że właściwe i umiejętne popularyzowanie książki naukowej i po- populamonaukowej zajmuje ważne miejsce w aktualnie prowadzonej polityce kulturalno-oświatowej. Szczególna rola w udostępnianiu i upowszechnianiu książki przy­pada bibliotekom w ogóle, bibliotekom zaś powszechnym w szczegól­ności. „Biblioteki powszechne pokryły gęstą siecią cały kraj — pisze Ryszard Wroczyński — a punkty biblioteczne organizowane są w naj­bardziej oddalonych ośrodkach, dzielnicach i osiedlach mieszkanio­wych”. Organizacyjny układ placówek bibliotecznych stwarza podstawowe warunki dla powszechnej dostępności książki, czego wyrazem jest stale wzrastająca liczba bibliotek, wypożyczeń oraz stale rosnący zasób ksią­żek popularnonaukowych w bibliotekach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *