//////

UKŁAD DŹWIĘKÓW

Schaeffer porównuje muzykę konkretną do malarstwa abstrak­cyjnego ; w odpowiedzi na zarzut, że sztuka szmerów nie jest już muzyką, odpowiada, iż jest nią dotąd, dokąd operuje ma­teriałem dźwiękowym, podobnie jak można mówić o malar­stwie, dokąd wchodzi w grę operowanie kolorem i kształtem. Jego przeciwnicy podkreślają, że muzyka konkretna nie ma charakteru asemantycznego jak malarstwo abstrakcyjne, lecz wręcz przeciwnie, dzięki niesłychanie silnym asocjacjom stano­wi rodzaj muzyczny najbliższy literaturze, może być uważana za pogranicze muzyki i literatury. Asocjacje te rodzą się stąd, iż mimo przekształceń materiał muzyki konkretnej przypo­mina sam siebie, a więc szmer, odgłos uderzenia. Układ tych dźwięków tworzy coś w rodzaju sytuacji fabularnej, kojarzy się z jakimiś nie tylko już nastrojami, ale wydarzeniami, pro­cesami czy miejscami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *