//////

TROSKA REALIZACJI

Zostały one wprawdzie zrealizowane z troską o    specyfikę filmową, stąd wielka ruchliwość kamery i kunsz­towne niekiedy operowanie światłem, ale niewątpliwie z pew­nego dystansu czasowego będą miały znaczenie głównie jako dokumenty sztuki odtwórczej tak w warstwie dźwiękowej (peł­niącej podobną rolę jak płyta), jak i wizualnej, również do­starczającej określonych informacji (praca rąk, palcowanie, operowanie pedałem itp.). Wydaje się, że również i w filmie fabularnym, gdy pojawiają się fragmenty koncertu, choćby najlepiej umotywowane akcją, mają one znaczenie głównie dokumentalne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *