Transport w czasie wyjazdu

Jadąc w podróż, wypada podjąć jeszcze jedną znaczącą decyzję, a mianowicie traktującą wyboru środka przewozu. Jeśli narzuca go położenie celu, wymuszając na przykład drogę morską bądź skorzystanie z samolotu, nie nastręcza to większego kłopotu. Jeżeli niemniej jednak miejsce przeznaczenia spoczywa np. w obrębie kraju, pojawiają się możliwości. Nie ma też w tym nic paradoksalnego, że najbardziej przedkładanym jest auto. Gwarantuje dotarcie nieomalże wszędzie i uniezależnienie się od wszystkich innych środków transportu, co znajduje niemniej jednak własne odbicie w wydatkach, zwłaszcza przy zwyżkujących opłatach benzyny. Warto jednakże zwrócić szczególną uwagę także na inne możliwości, z jakich najbardziej rozpowszechniona i atrakcyjna jest kolej. Oferuje ona przejazd za niską cenę w dosyć wygodnych w porównaniu z samochodem warunkach, ceną niemniej jednak jest dłuższy czas podróży oraz trudność w znalezieniu środka transportu już na miejscu. Tej niemniej jednak niedogodności stosunkowo łatwo się pozbyć np. wypożyczając wówczas samochód – co jednak znów dowodzi wyższości tego właśnie nad koleją.

Комментарии закрыты.