//////

TRADYCYJNE NORMY

Można wprawdzie odchodzić od tradycyjnych norm jazzu i rozszerzać tym samym jego możliwości wyrazowe, ale w efek­cie uzyskamy nie tyle nową odmianę tego gatunku, ile po pro­stu muzykę filmową, inspirującą się kręgiem doświadczeń jazzu.Muzyka różnych epok, stylów i gatunków, bądz cytowana do­słownie, bądź specjalnie adaptowana na użytek ekranu, była zjawiskiem znacznie wcześniejszym niż praktyka pisania par­tytur oryginalnych. Adaptacja nie została nigdy wyparta przez oryginalną twórczość, rozwijając się równolegle obok niej, a we współczesnej muzyce filmowej zajmuje poważne miejsce.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *