//////

TEMATYCZNOŚĆ

Pozostałe od­powiedzi są w zasadzie zgodne co do tego, że ukazujące się książki odpowiadają tematycznie programom upowszechniania wiedzy poszcze­gólnych instytucji i organizacji. W jednej z ankiet autor nawet „po­dziwia trafność wydawców” w doborze tematu. Są jednak głosy wska­zujące, że jest jeszcze sporo dziedzin, które interesują szerokie kręgi społeczeństwa, a które nie zostały dotychczas opracowane, jak np. ilu­strowane magazyny geografii, popularnej etnografii, wiedzy o zabyt­kach sztuki w świecie, o obyczajach dalekich ludów, o życiu codzien­nym w innych krajach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *