//////

SZCZEGÓLNA UWAGA

Jeden z autorów wyznaje, że pisane przez nie­go książki — przeważnie z problematyki ateizmu, a więc raczej draż­liwej — w większości wypadków nie mają odpowiednika w postaci audycji radiowej czy telewizyjnej; znajdują się poza kręgiem tematów, którymi zajmuje się TWP — instytucja nastawiona na masowego od­biorcę i „obawiająca się kwestii drastycznych”. Na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź, która literaturę popu­larnonaukową dzieli pod względem jej funkcjonowania (wykorzysta­nia) na dwa typy. Do pierwszego autor zalicza literaturę popularnonau­kową, która „funkcjonuje żywiołowo”, mając na myśli literaturę przy­padkowo kupowaną i czytaną. Do drugiego — „funkcjonującej zorgani­zowanie”, literaturę umieszczoną w wykazie lektury obowiązkowej lub zaleconej dla słuchaczy określonych kursów, którą omawia się na seminariach, a niekiedy egzekwuje się jej znajomość na egzaminach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *