//////

SYGNALIZOWANY BRAK ZAINTERESOWANIA

Omówione wypowiedzi syg­nalizują brak zainteresowań z dziedziny ekonomii (nie wspomina o nich żadna ankieta), prawa, socjologii (tylko 2 mężczyzn interesują te za­gadnienia w MBP). W odniesieniu do nauk biologicznych widoczna jest pewna rozbieżność w wypowiedziach w stosunku do ankiety słu­chacza (posiadamy tylko materiał z MBP, a stosunek kobiet do męż­czyzn wynosi 8:6). Odpowiedzi na to pytanie ankiety wykazują rów­nież nikłe zainteresowanie zagadnieniami kulturalnymi, teatrem, filmem kulturą życia codziennego; ankiety z GBP i OBP nie podają żadnych danych, a w MBP tylko 3 ankiety mówią o zainteresowaniach kobiet tymi dziedzinami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *