//////

SWOBODNE OPEROWANIE TWORZYWEM

Eisenstein wyraził się na ten temat z właściwą sobie barwnością, pisząc, że film dźwię* kowy powstanie wtedy, gdy odgłos skrzypiącego buta zostanie oderwany od jego obrazu.Twórcom chodziło jednakże nie tylko o możliwość swobodne­go operowania tworzywem, którego nie dawała muzyka wkra­czając do filmu w postaci „gotowej”, ze swymi prawami wy­magającymi przynajmniej częściowo przestrzegania. Zaintere­sowanie szmerami wiązało się z tendencją do znalezienia wła­snej specyfiki dźwiękowej filmu, do zapewnienia nowej sztuce odpowiadającej jej atmosfery akustycznej.Te dążenia nie wykraczały jednakże przez długi czas poza sformułowania teoretyków, sferę eksperymentów i poszukiwań poszczególnych twórców, jak np. Jean Epstein i współpracu­jący z nim kompozytor Yves Baudrier czy autor muzyki do Pancernika Połiomkina — Niemiec, Edmund Meisel.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *