//////

STARE NORMY

Niemniej tylko normy stare są powszechnie znane odbiorcom, co z uwagi na masowy charakter sztuki filmowej ma podstawowe znaczenie. Poza tym w wielu przypadkach po­służenie się muzyką baroku czy nawet jeszcze starszą jest nie tylko uzasadnione, ale nawet celowe. Możliwości .wykorzysta­nia muzyki nieorginalnej, tj. zaczerpniętej z utworów już go­towych, a nie pisanych specjalnie dla filmu, mogą być bar­dzo różne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *