//////

SPOŚRÓD INTELIGENCJI

Prelegenci powiatowi rekrutują się spośród inteligencji pracującej w miastach powiatowych, osiedlach i wsiach Dolnego Śląska. Znaczną liczbę prelegentów powiatowych stanowią nauczyciele szkół średnich i podstawowych. Zarząd Wojewódzki TWP, mając na wzlędzie upowszechnienie dzie­dzin wiedzy niezbędnych do rozszerzenia horyzontów myślowych i pod­niesienia kultury ogólnej człowieka współczesnego, skierował swój wysiłek na skupienie przy Zarządach Powiatowych jak największej liczby specjalistów pracujących w terenie. Poniższa tablica ilustruje wzrost ilości członków ZW TWP we Wrocławiu oraz wskazuje na zwięk­szenie się liczby członków rekrutujących się z tych zawodów, których specjalności najczęściej uwzględniają wygłaszane odczyty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *