//////

SPECYFICZNE METODY

Szczególnie godna uwagi jest pierwsza z tych form — uniwersytety powszechne — z racji specyficznych metod działania, jak i wielostron­nych, bogatych doświadczeń, które są owocem wieloletniej pracy tego rodzaju instytucji społecznych posiadających tradycje sięgające prawie 150 lat. Jest rzeczą oczywistą, że w ciągu tak długiego okresu praca UP nasycona była różną treścią naukową, kulturalną, społeczną i poli­tyczną, zależnie od epoki i formacji społecznej i kulturalnej; także zasada zorganizowanego, masowego oddziaływania ulegała stałemu wzbo­gacaniu i pogłębianiu. Pierwsze UP powstały w Anglii w latach 1820— 1829 pod nazwą Mechanics Institutions oraz w USA pod nazwą Lyceum powołane w 1826 r. przez działaczy robotniczych i chłopskich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *