//////

SPECJALNE ZAAKCENTOWANIE

Z uwagi na specjalne zaakcentowanie niektórych zadań literatury popularnonaukowej wypowiedzi te można ułożyć w kilka grup problemowych, wedle których celem tej literatury jest: Uczyć, informować, oddziaływać społecznie:„Winna w sposób popularny podawać wyniki ostatnich badań nauko­wych” (doc. dr Jan Wegner).„Zaznajomienie jak najszerszych warstw społeczeństwa z postępami nauki współczesnej, kształtowanie jednocześnie światopoglądu postępo­wego” (odpowiedź nie podpisana).„Literatura popularnonaukowa winna zbliżać zagadnienia naukowe do szerszych sfer społeczeństwa, szerzyć przekonanie o wartości i celo­wości nauki, wyjaśniając w sposób naukowy zjawiska społeczne i życie otaczające go, wreszcie zapoznawać społeczeństwo z najnowszymi osią­gnięciami i odkryciami” (prof. dr Jan Reychman). „Informować (oczywiście o aktualnym stanie wiedzy i jej postępie). Ułatwiać zrozumienie świata. Dostarczać praktycznej pomocy” (odpo­wiedź nie podpisana).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *