//////

SIEĆ ABONENTÓW

Sieć abonentów radiowych i telewizyjnych w województwie wroc­ławskim w latach 1957-1964 rozwijała się następująco :Wykaz ilościowy abonentów radia i telewizji w województwie wroc­ławskim został przedstawiony od 1957 roku, w którym po raz pierwszy pojawiło się kilkudziesięciu abonentów telewizyjnych w mieście i kilku­nastu na wsi. Z analizy cyfr zawartych w tablicy wynika, że podczas gdy w mieście ilość aparatów radiowych powoli wzrasta, na wsi, szcze­gólnie od 1963 r., znacznie maleje. Natomiast ilość abonentów telewizji wzrasta stale w mieście i na wsi. Odbiorcy programów mogliby być potenejonalnymi odbiorcami literatury popularnonaukowej, uzupełnia­jącej wyliczone wyżej programy radiowe, gdyby o niej informowano, gdyby ją polecano, gdyby zachęcono do korzystania z niej i wskazywa­no na wynikające stąd korzyści.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *