//////

RÓŻNICA POGLĄDÓW

Tę różnicę poglądów najlepiej ilu­strują dwie lakoniczne wypowiedzi, których autorzy — nie komen­tując swych poglądów — ‚odpowiedzieli jeden „nie”, a drugi „tak”. Pozostałe wypowiedzi, aprobujące lub nie zgadzające się z obecnym sta­nem rzeczy, podają jego przyczyny, wskazują sposoby zaradzenia pew­nym brakom i dzielą się uwagami na temat dotychczasowych poczynań. Nie zaspokajające popytu nakłady, braki w propagandzie, nawet nie­wystarczająca informacja o nowych wydawnictwach — to zarzuty do­tyczące zarówno Domu Książki, a więc i sieci handlowej, jak też wydawnictw oraz w mniejszym stopniu innych organizacji i insty­tucji zajmujących się tą problematyką.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *