//////

ROZMAITE OPINIE

W pozostałych 12 wypowiedziach spotyka się opinie rozmaite: od peł­nych wahania, wynikającego z małej stosunkowo orientacji odpowiada­jącego, do bardzo wyczerpujących odpowiedzi, które nie tylko oceniają stan faktyczny, ale również wskazują przyczyny braków i niedociągnięć.Z większości odpowiedzi wynika, że nakłady są zbyt małe, że tak po­pularne serie, jak np. „Omega”, powinny być ogólnie dostępne, i to nie tylko w prenumeracie. Aby nadążyć za szybkim postępem nauki, koniecz­ne są więc częste wznowienia, uzupełniane nowymi zdobyczami wiedzy.Interesująca jest wypowiedź jednego z autorów książek popularno- naukowych, wydawanych w dużych, lecz rozchodzących się szybko na­kładach (od 5000 do 50 000), nieraz kilkakrotnie wznawianych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *