//////

ROZESŁANA ANKIETA

Ankieta została rozesłana przez Katedrę Bibliotekoznawstwa Uni­wersytetu Wrocławskiego do stu autorów książek popularnonaukowych w Polsce, specjalistów z różnych dziedzin wiedzy, jak również do tych pracowników nauki, którzy nie uprawiają pisarskiej działalności po­pularyzatorskiej w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz faktycznie pra­cują w tym kierunku i mają wiele do powiedzenia na ten temat jako wnikliwi obserwatorzy zasad funkcjonowania kultury współczesnej (np. prof. Tadeusz Kotarbiński). Nadeszło 21 odpowiedzi, w tym 5 negatyw­nych, tzn. takich, w których adresat uchyla się od udzielenia odpowie­dzi, powołując się najczęściej na nieznajomość spraw związanych z literaturą popularnonaukową. Pozostałe odpowiedzi (16) dostarczają sporo ciekawego materiału obrazującego stosunek autorów (pracowników nau­kowych) do literatury popularnonaukowej oraz wyrażającego’ ich zda­nie o jej wartości, przydatności, poziomie edytorskim, poczytności, reak­cji czytelników.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *