//////

ROSNĄCE LICZBY

W okresie pięciu lat poważnie wzrosła ilość UP oraz liczba słucha­czy, która najkorzystniej kształtowała się w roku 1964/65, wyrażając się liczbą 5850. Taką liczbę słuchaczy należy uważać za bardzo wysoką. Oczywiście nie we wszystkich placówkach frekwencja była zadowala­jąca, gdyż były i takie, gdzie uczęszczało 20—30 słuchaczy, co w po­równaniu z uniwersytetami o frekwencji często ponad 100 osób było stanem bardzo niskim.W roku oświatowym 1963/64 zostały wprowadzone po raz pierwszy na UP wykłady otwarte (raz w miesiącu), które w miarę możności prowadzili członkowie sekcji wojewódzkich. Z reguły na takich wy­kładach frekwencja podwajała się. W ciągu ostatnich lat Zarząd Woje­wódzki zwracał szczególną uwagę na rozwój i organizację nowych pla­cówek w środowisku wiejskim.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *