//////

ROMANTYCZNE WYOLBRZYMIENIE

Dojazd do Mateusza patrzącego na spalone piorunem drze­wo. Muzyka tutaj podkreśla oczywiście wrażenie, jakie na .Mateuszu robi widok spalonego drzewa. O ile ten sam odcinek muzyczny uprzednio był wyrazem lęku Mateusza jeszcze bli­żej nieokreślonego, o tyle tu zaczyna już być wyrazem lęku przed śmiercią.Nocne wybiegnięcie Mateusza z domu, z okrzykiem cratuj MatisaU.Wgryzienie się Mateusza w korę drzewa”.Dwóch ostatnich odcinków Leszczyński nie analizuje, ograni­czając się do wspomnienia, że stanowią one kontynuację linii śmierci. O ile muzyka Arcangelo Corellego wnosiła do filmu Żywot Mateusza powściągliwość i umiar, o tyle muzyka orga­nowa Cesara Francka w Błędnych gwiazdach Wielkiej Niedź­wiedzicy niesie ze sobą patos, romantyczne wyolbrzymienie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *