//////

REWOLUCJA KULTURALNA

Rewolucja kulturalna, której jesteśmy świadkami, a która rozpoczęła się zaraz w pierwszych dniach pokoju od likwidowania analfabetyzmu, stwarza pełniejsze możliwości kształcenia i dokształcania się. Oczywiś­cie wszelkie plany i zamierzenia budowano na treściach ideologicznych, odpowiadających świadomie założeniom polityki klasowej i w odniesie­niu do tworzących się nowych stosunków społecznych. W tej konkretnej sytuacji nauka i jej przedstawiciele spełniają doniosłą rolę w masowym upowszechnianiu kultury.Arkadiusz Piekara tak ujmuje to zagadnienie: „Jestem pewien, że nauka bez popularyzowania jej straciłaby swój szczytny cel humani­styczny i oderwałaby się od społeczeństwa, pozbawiona jego zrozumie­nia, kontroli, aprobaty. Ale popularyzacja nauk konieczna jest nie tylko dla szerokich rzesz społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *