//////

PRZYSTĘPNA INFORMACJA

Nauka nie może obyć się bez przy­stępnej i zrozumiałej informacji wśród samych pracowników nauki, zajmujących się odległymi lub zbliżonymi dyscyplinami” .Rewolucja oświatowa, jaka dokonała się w Polsce, objęła również Ziemie Zachodnie, dla których najważniejszym problemem stała się możliwie najszybsza kulturalna integracja z resztą kraju. Społeczeń­stwo na Ziemiach Zachodnich jest młodsze niż w innych częściach Polski, co określa zarówno jego potrzeby, jak i możliwości w dziedzi­nie kultury. Rozwijający się tu typ stosunków społecznych i ekonomicz­nych cechuje większa dynamika rozwojowa. Jak z dotychczasowych kie­runków rozwoju kultury wynika, znamieniem nadchodzącego czasu będzie kultura masowa, wynikająca z potrzeb i służąca społeczeństwu przemysłowemu, miejskiemu oraz wiejskiemu. Kultura ta poszukiwać będzie właściwych form, wyrazów, stylu; będzie przyciągać i angażować twórców oraz gromadzić licznie rzesze odbiorców.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *