//////

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Przekazywać czytelnikom informacje rzeczowe z dziedzin, w któ­rych nie są specjalistami:„Udostępnienie najnowszych osiągnięć nauki wszystkim zaintereso­wanym, choć nie związanych zawodowo z daną dziedziną wiedzy” (prof. dr Maria Turlejska).„Dostarczyć niespecjalistom z danej dziedziny wiedzy podniet inte­lektualnych w perspektywie zadań wykształcenia ogólnego” (prof. dr Tadeusz Kotarbiński).„Trudno na to odpowiedzieć w skrócie. Na pewno chodzi jednak przybliżenie wyników najnowszych badań naukowych rzeszom tzw. niespecjalistów” (prof. dr M. Bogucka).Budzić ciekawość intelektualną:„Zainteresować czytelnika tematem” (odpowiedź nie podpisana).„Budzić zainteresowanie i przygotowywać do coraz szerszego korzy­stania z dóbr kultury nowoczesnej” (prof. dr Stanisław Holsztyński).Kształtować metody myślenia naukowego:„Popularyzować naukę, tzn. rozszerzać zakres wiedzy czytelników pokazywać elementy i metody myślenia naukowego” (odpowiedź nie podpisana).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *