//////

PRZEDSTAWIONE DANE

Przedstawione dane należy traktować z ostrożnością i raczej jako dane orientacyjne. Wskatzują one jednak na pewne ogólniejsze prawi­dłowości. Otóż większość pracowników bibliotecznych posiada wykształ­cenie średnie, różnice pod tym względem między ośrodkiem wiejskim (71,6%) i miejskim (92%) są wymowne, ale jednocześnie wskazują na stopniowe podnoszenie wymagań wobec pracowników kadry bibliotecz­nej w zakresie wykształcenia ogólnego (wielu bibliotekarzy — o czym informują ankiety — przeszkolonych zostało na różnego rodzaju kursach dokształcania zawodowego, które uprawniają w zupełności do wykony­wania zawodu).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *