//////

PROPONOWANE PRZEZ POPRZEDNIKÓW

Trzeba było więc rozwiązać z jednej strony sprawę możliwości komponowania naturalnego materiału, z drugiej zaś zastanowić się nad ewen­tualnością sztucznego produkowania bardziej zróżnicowanego asortymentu szmerów. Zwłaszcza ten ostatni wariant intereso-‚ wał twórców, i to już od lat dwudziestych. Wtedy bowiem Mo-‚ holy*Nagy doszedł do wniosku, że film nie powinien swego dźwięku w ten czy inny 6posób kopiować z otoczenia, lecz po prostu stworzyć własny materiał dźwiękowy. Tak narodziła się koncepcja dźwięku syntetycznego, powstającego bezpośrednio na taśmie. Dla widza polskiego eksperymenty tego rodzaju wiążą się przede wszystkim z nazwiskiem Normana Mac La- rena. Osiągnął on wprawdzie, najbardziej ciekawe rezultaty, ale prace jego poprzedziło wiele prób radzieckich, angielskichniemieckich. Proponowane przez poprzedników.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *