//////

POZYCJA BIBLIOTEKARZA W PROCESIE UPOWSZECHNIANIA KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWEJ

Stosunkowo niewielu wyjaśnień wymaga ankieta bibliotekarza. Sam wybór tego typu informatorów jest zupełnie zrozumiały. Bibliotekarz bowiem w przeciwieństwie do autora i wydawcy ma bezpośredni kon­takt nie z czytelnikiem jako pojęciem ogólnym czy też z czytelnikiem „statystycznym”, lecz z konkretnymi indywiduami społecznie zdetermi­nowanymi i określonymi pod względem przygotowania i zainteresowań. Z tego właśnie powodu bibliotekarz jako informator w przedmiocie bę­dącym podstawą obecnych badań jest obiektem, który w żadnym wy­padku nie mógł być pominięty. Z drugiej strony ankieta bibliotekarza stanowi organiczne uzupełnienie ankiety autora jako twórcy książki po­pularnonaukowej oraz ankiety prelegenta przekazującego wiedzę przy pomocy żywego słowa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *