//////

POZA ŚWIAT CODZIENNEGO ŻYCIA

Jedno­cześnie nauka wybiega poza świat codziennego życia, otwierając per­spektywy i możliwości, które często są śmielsze od dotychczasowych wyobrażeń. Trudność popularyzacji wiedzy polega nie tylko na doborze od]x>wiednich problemów, lecz również — a może przede wszystkim — na sposobie przedstawienia zagadnień trudnych dla laika oraz na umie­jętności podania i dostosowania danych informacji do poziomu wiedzy i horyzontów myślowych odbiorcy. Dlatego przede wszystkim naukowcy winni się zajmować twórczością typu popularnonaukowego, która stała się koniecznością i elementem postępu umysłowego całego społeczeństwa. Instytucje i organizacje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy zakładają, że to, co dają słuchaczowi lub widzowi, winno być począt­kiem, że powinno spełniać rolę źródła zainteresowania, pobudzającego do lepszego, bardziej wszechstronnego poznania zagadnienia, a tym samym zachęci do czytania książek, czasopism i innych materiałów oma­wiających interesujący problem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *