//////

POWSZECHNY WARUNEK

Podstawowym warunkiem dotarcia do wszystkich odbiorców jest taki dobor treści upowszechnianej wiedzy i form jej przekazywania, który odpowiadałby zainteresowaniom i poziomowi intelektualnemu anej grupy słuchaczy oraz spełnił właściwą funkcję społeczną.Tekst dokumentu zamieszczony w pierwszym numerze „Biuletynu wartalnego Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechne wyraźnie, jakie treści chciałoby TWP w pracach swoich upowszechniać: „Istnieje potrzeba sporządzenia zestawu takich zagad­nień naukowych, które ze względu na ich znaczenie dla wszechstronnej wiedzy o swiecie współczesnym oraz ze względu na kształtowanie oso­bowości _ nieodzownie wymagają popularyzacji. Zestaw taki, co pewien czas zmieniany i aktualizowany, ułatwiłby pracę popularyzatorską”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *