//////

POPRAWA SYTUACJI

Jak dalece poprawiła się sytuacja pod tym względem świadczy wzra­stająca z roku na rok ilość wyświetlanych w czasie wykładów filmów oraz wykorzystanie innych środków metody poglądowej, jak nagranie z taśmy magnetofonowej, przeźrocza, plakaty, wykresy, książki z lite­ratury pięknej i popularnonaukowej. Działalność uniwersytetów powszechnych i ich rozwój (jak pisze Kazimierz Wojciechowski) „… we współczesnej kulturze stanowi pod­stawowy składnik oświaty dorosłych” , dlatego też ta forma działal­ności otoczona jest przez Wrocławski Zarząd Wojewódzki szczególną troską i staraniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *