//////

POMIMO BRAKÓW

Pomimo wielkich braków i niedostatków, mających w pierwszym rzędzie swoje źródła w zasadach organizacyjnych i finansowych, a nie w założeniach i programach właściwych instytucji zajmujących się popularyzacją, upowszechnianie wiedzy w coraz bardziej zróżnicowa­nych formach doprowadziło do zainteresowania szerokich kręgów spo­łeczeństwa literaturą popularnonaukową i nadało jej właściwy charakter i ukształtowanie.Podniesienie się stopnia wykształcenia czytelnika spowodowało ko­nieczność wydawania prac na wyższym poziomie, odpowiadającym jego potrzebom i zainteresowaniom. „Literatura popularnonaukowa jako środek służący podnoszeniu poziomu intelektualnego i pogłębianiu po­glądu na świat człowieka pracującego może odegrać niemałą rolę w naszym życiu” — pisał J. Hurwic .Istnieje niewątpliwie coraz więcej form popularyzacji wiedzy, mimo to jednak książka popularnonaukowa odgrywała i nadal odgrywać będzie w tej działalności podstawową i dominującą rolę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *